Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Διαμαρτύρεται η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ γιατί υπάρχουν ακόμη στα σχολεία οι μαθητικές παρελάσεις και η πρωινή προσευχή


-Συνεχίζουν να υπάρχουν άκρως αναχρονιστικές όψεις στην καθημερινότητα των σχολείων όπως οι μαθητικές παρελάσεις και η πρωινή προσευχή.
-Η εκκλησία εξακολουθεί να παρεμβαίνει στην παιδεία και αντιδρά στην αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών από ομολογιακό μάθημα σε μάθημα σφαιρικής γνώσης μιας τόσο σημαντικής πτυχής του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως η θρησκεία.
Την επισήμανση αυτή κάνει η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στο Κείμενο Θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου  που θα παραουσιαστεί στο 1ο της Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Απρίλη, στην Αθήνα, ενώ σημειώνει τα εξής:

Α. Η απουσία ελεύθερου χρόνου και η απομόνωση από τους/τις συνομηλίκους, μετατρέπουν το σχολείο σε μηχανισμό μαθητείας, καταπίεσης και πειθάρχησης, που εμπεδώνει στους/στις μαθητές/-τριες την αντίληψη ότι η ζωή είναι μια πορεία που απαιτεί τον ανταγωνισμό και την ενασχόληση μόνο με τα «χρήσιμα», δηλαδή με όσα μπορούν να έχουν ένα άμεσο αντίκρισμα, ένα άμεσο κέρδος.
Β. Η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ρυθμίσεις στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες αν και αγγίζουν τις ανάγκες των μαθητών/-τριών δεν αποτελούν ριζικές τομές αμφισβήτησης του παραπάνω νεοφιλελεύθερου πλαισίου. Η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, η μείωση των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, η ενδυνάμωση της ενισχυτικής διδασκαλίας, η αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία, οι προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, οι προσλήψεις στον κλάδο της ειδικής αγωγής, θεσμοθέτηση της αμειβόμενης πρακτικής στο τελευταίο έτος των ΕΠΑΛ είναι βήματα προωθητικά για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός συνολικού εναλλακτικού σχεδίου για την παιδεία.
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:
Α.  Η εισαγωγή ορίου φοίτησης ν+2 και οι διαγραφές φοιτητών/-τριών (οι όποιες καταργήθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση), ήρθαν να προσθέσουν ένα ακόμη λίθο στο νέο πρότυπο του/της πειθαρχημένου/-ης φοιτητή/-τριας, ο/η οποίος/-α δεν θα έχει ελεύθερο χρόνο για οποιαδήποτε άλλη συλλογική δραστηριότητα, πάρα μονάχα ένα και μοναδικό στόχο, την ατομική ανέλιξη – καριέρα που επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός.
Β. Οι φοιτητές/-τριες έρχονται αντιμέτωποι/-ες με προγράμματα σπουδών που εναρμονίζονται με τις ανάγκες της αγοράς, με καθηγητές/-τριες – αυθεντίες, με μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλών διδάκτρων, τα οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν σαφές γνωστικό αντικείμενο. Η έκρηξη δημιουργίας μάλιστα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για υπερεξειδίκευση και αναζήτηση περισσότερων προσόντων, ανάγκη που επιβάλλεται από την νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την ατομική ανέλιξη και την αριστεία. Μέσα σε αυτό πλαίσιο υπάρχει ένα καθεστώς αδιαφάνειας ως προς τη διαχείριση των κονδυλίων και των πόρων που προορίζονται γι’ αυτά.
Γ. Το φοιτητικό κίνημα, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια συγκρούστηκε έντονα με την προσπάθεια νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης του Παν/μίου, αυτή την στιγμή στέκει μουδιασμένο. Σήμερα, αδυνατεί να διαμορφώσει ένα σχέδιο δημιουργίας ενός δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού πανεπιστημίου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών/-τριών και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων είτε δεν πραγματοποιούνται είτε αδυνατούν να αποτελέσουν χώρους διαβούλευσης για ζητήματα που απαντούν στις καθημερινές ανάγκες των φοιτητών/-τριών. Ταυτόχρονα, όμως, έχει απαξιωθεί η συλλογική δράση, ενώ καλλιεργείται ο ατομικός δρόμος και η λογική του ανταγωνισμού.
Δ. Στον αντίποδα, υπάρχουν μια σειρά από σημεία τα οποία κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Το πάγωμα των διαγραφών φοιτητών/-τριών, η αύξηση του προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η παγίωση της διπλής εξεταστικής για τους/τις επί πτυχίο φοιτητές/-τριες, η παροχή συγγραμμάτων για όσους/οσες φοιτούν σε δεύτερες σχολές, η πρόσληψη μελών ΔΕΠ, η ενίσχυση της έρευνας και οι τριετείς υποτροφίες για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, η ενίσχυση των άπορων φοιτητών/-τριών μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελούν βήματα προωθητικά τόσο για την επίλυση των αναγκών των φοιτητών/-τριών, όσο και για την αναβάθμιση της λειτουργίας των ιδρυμάτων.
Ε. Τα ΑΤΕΙ αποτελούσαν και αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την αρχή της ίδρυσής τους στοχεύουν στην παροχή κατάρτισης εφαρμογών της τεχνολογίας οι οποίες απαιτούν επιστημονικό υπόβαθρο. Διαχρονικά, παρείχαν πρόσφορο έδαφος για αρκετές νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, με μοναδικό σκοπό να ενισχυθεί το κυρίαρχο σχέδιο της αστικής αντίληψης για την παιδεία.
Ζ. Οι σπουδαστές/-στριες των ΑΤΕΙ βιώνουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία σχετίζονται κατά βάση με τον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων, όπως είναι οι αλυσίδες μαθημάτων, οι ελλιπείς κτηριακές εγκαταστάσεις και ο μη πεπαλαιωμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, τα οποία έρχονται και συνενώνονται με τις ελλείψεις του διδακτικού προσωπικού, την υποχρεωτική πρακτική άσκηση χωρίς εργασιακά δικαιώματα και τη διαλυμένη μέριμνα. Όλα τα παραπάνω έρχονται να αναδείξουν μια εικόνα υποβάθμισης την οποία έχει δεχθεί ο χώρος της τεχνολογικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Στη βάση αυτή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο ανακύπτει διαρκώς είναι το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, με την ταυτόχρονη ύπαρξη ιδιωτικών σχολών πρακτικού και τεχνικού αντικειμένου.
Θέσεις για την Παιδεία
 
Για τον χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ως τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρότασή μας είναι η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ενός προπαρασκευαστικού έτους, που θα έπεται της ολοκλήρωσης του ενιαίου ή επαγγελματικού λυκείου. Το έτος αυτό δε θα προσμετράται στο 4ετές ή 5ετές πτυχίο.
-Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναβάθμιση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου.
 
-Θέσπιση ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης (με κατάργηση του σημερινού διασπασμένου σε Γενικό Λύκειο-Επαγγελματικό Λύκειο).
-Δημιουργία κύκλου μεταλυκειακής δημόσιας και δωρεάν τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που να καλύπτει επαρκώς το σύνολο των τεχνολογικών ειδικοτήτων που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ενδιαφέρουν τους νέους ανθρώπους.
-Μείωση του αριθμού των μαθητών/-τριών σε κάθε τμήμα και λήψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών μέτρων υπέρ των πιο οικονομικά καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και της σχολικής διαρροής.
-Καθιέρωση δημόσιας δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης των παιδιών με αναπηρία στα γενικά ή σε ειδικά σχολεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.
-Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων. Στελέχωση από υπεύθυνα εκπαιδευτικά στελέχη με κατάλληλες επιστημονικές – παιδαγωγικές γνώσεις, συνεχή επιμόρφωση και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, εξασφάλιση αξιοκρατίας, ικανοποιητικών αποδοχών και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας.
-Διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες για όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος.
-Ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού στο χώρο των σχολείων και στα σχολικά προγράμματα.
 Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπων των δεκαπενταμελών όλων των σχολείων του κάθε δήμου/δημοτικής κοινότητας σε ειδικές συνεδριάσεις της οικείας Σχολικής Επιτροπής και καταμερισμός αρμοδιοτήτων στα Σχολικά Συμβούλια, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Για το χώρο της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
-Τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας χωρίς τον κατακερματισμό μεταξύ ΑΕΙ-ΤΕΙ.
-Την αναβάθμιση των ΤΕΙ σε ένα πρώτο μεταβατικό στάδιο στο επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης, των εγκαταστάσεων και της πρακτικής εφαρμογής. Παράλληλη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
-Πρακτική άσκηση με επαρκή αμοιβή, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
-Αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, ενάντια στον κατακερματισμό των επιστημονικών και γνωστικών πεδίων.
Προγράμματα σπουδών
-Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο. Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε προοδευτική κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής και αντικειμένου. Σε σχολές όπου η κυριαρχία των κατευθύνσεων υπονομεύει  το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο, στοχεύουμε στην ενίσχυση του κορμού βασικών μαθημάτων, ενάντια στην άκριτη υπερεξειδίκευση και την απόκτηση αποσπασματικών γνώσεων.
-Κατάργηση των μέτρων εντατικοποίησης και απόρριψη των μέσων πειθάρχησης (προαπαιτούμενα, αλυσίδες, όρια δήλωσης μαθημάτων, όρια φοίτησης).
-Κατάργηση των ECTS (πιστωτικές μονάδες) ως μέτρο πιστοποίησης, κατάργηση του ατομικού φακέλου προσόντων. Απόρριψη του μοντέλου της Bologna (Μπολόνια).
-Ενιαία πτυχία που να συνδέονται με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα .
-Με το υπάρχον καθεστώς , ισοτιμία των ενιαίων πενταετών, αλλά και τετραετών σπουδών με master: ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισοτιμία.
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
-Η διαδικασία δημιουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων των πανεπιστημίων.
-Ανοιχτά σε όλους μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θεωρητικής και πρακτικής εμβάθυνσης, που θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα και έχουν ξεκάθαρο ακαδημαϊκό – ερευνητικό χαρακτήρα. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούν να οδηγούν στη χορήγηση είτε Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Εμβάθυνσης (ακαδημαϊκού ‐ερευνητικού χαρακτήρα), είτε διδακτορικών τίτλων (όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος του προγράμματος).
-Κατάργηση των διδάκτρων.
-Προϋπόθεση για την παραγωγή ερευνητικού έργου είναι η εξάλειψη της εκμετάλλευσης
που πλήττει τους/τις υποψήφιους/-ες διδάκτορες και τους/τις μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες, ειδικά στις θετικές επιστήμες. Απαραίτητη είναι η χρηματοδότηση μίας σειράς ενεργειών, όπως η εξασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων σε υποψήφιους/- ες διδάκτορες, καθώς και η σύσταση πανεπιστημιακών εκδόσεων που θα προσανατολίζονται στην δημοσίευση διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών ερευνών.
Έρευνα
-Σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
-Δημοσιότητα και έλεγχο της προέλευσης των κονδυλίων, των όρων χρηματοδότησης και του προσδοκώμενου αποτελέσματός της.
-Εξασφάλιση της δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μη ιδιοκτησιακή κατοχύρωσή τους από έξω-πανεπιστημιακούς θεσμούς.
-Άμεση κατάργηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπό τη σκέπη των πανεπιστημίων με τη μορφή των πανεπιστημιακών ινστιτούτων. Επομένως, οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων χρειάζεται να μετατραπούν σε κύτταρα δημοκρατίας και ελέγχου της ορθολογικής κατανομής και απορρόφησης των κονδυλίων.
-Ένταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ως εκ τούτου των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στο σχέδιο ενός παραγωγικού και κοινωνικού μετασχηματισμού. Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας, αξιοποίηση νέων επιστημόνων και παροχή κινήτρων και ίσων ευκαιριών για την διδακτορική έρευνα. Στήριξη και ενίσχυση των γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.
Φοιτητική μέριμνα
-Έλεγχος από τα συλλογικά όργανα των φοιτητών/-τριών, καθώς και από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ποσού που διατίθεται στον προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων για τη φοιτητική μέριμνα.
-Δωρεάν σίτιση από δημόσιες πανεπιστημιακές λέσχες και χωρίς αντίτιμο. Σε ένα μεταβατικό στάδιο βοηθητική για τα Ιδρύματα θα ήταν η συνεργασία με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να αναλάβουν τις λέσχες, καθώς και να συνδέονται με αντίστοιχα εγχειρήματα, όπου αυτό είναι δυνατόν σε σχέση με την τροφοδοσία τους.
-Δωρεάν στέγαση για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε αυτές με μέριμνα της Πολιτείας.
-Θέσπιση «ειδικής φοιτητικής κάρτας» για τα Μ.Μ.Μ. ώστε οι φοιτητές/-τριες να μετακινούνται δωρεάν από και προς τις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και από και προς τον τόπο κατοικίας τους.
-Δωρεάν συγγράμματα για όλα τα μαθήματα. Ο αριθμός των συγγραμμάτων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του επιστημονικού αντικειμένου με τρόπο ολόπλευρο, να παρέχεται κάθε πρόσθετο επιστημονικό βοήθημα, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρειάζονται. Ίδρυση και επαναλειτουργία των πανεπιστημιακών τυπογραφείων, ώστε οι φοιτητές/-τριες να μη βαρύνονται με περεταίρω έξοδα για το απαραίτητο υλικό, καθώς και να αναβαθμιστούν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων.
-Ασφαλιστική κάλυψη όλων των φοιτητών/-τριών μέσω φοιτητικού βιβλιαρίου υγείας.
-Δημιουργία δομών για τα ΑΜΕΑ που θα στοχεύουν στην ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
-Παροχή κτιρίων και όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων στις πολιτιστικές ομάδες των Πανεπιστημίων.
-Πρόνοια για δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες που παράγονται από κρατικούς φορείς και μειωμένο εισιτήριο γι' αυτές που αφορούν την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Δημοκρατία
-Επαναφορά του θεσμού της συνδιοίκησης. Νέο θεσμικό πλαίσιο συμμετοχής των φοιτητικών συλλόγων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στο χώρο των Πανεπιστημίων. Κατάργηση των αντιδραστικών Συμβουλίων Διοίκησης των Ιδρυμάτων.
-Επαναφορά του θεσμού πανεπιστημιακού ασύλου. Η διαφύλαξή του πρέπει να αποτελεί υπόθεση του φοιτητικού κινήματος και της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
-Για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων και την επανασύσταση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ).